Selected

Option.Selected property

Seçili seçeneğin durumunu alır veya ayarlar. Seçenek seçilirse true döndürür.

public bool Selected { get; set; }

Ayrıca bakınız