Value

Option.Value property

Seçenek dışa aktarma değerini alır veya ayarlar.

public string Value { get; set; }

Ayrıca bakınız