OptionCollection

OptionCollection class

Seçim alanındaki seçenekler koleksiyonunu temsil eden sınıf.

public sealed class OptionCollection : ICollection<Option>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Seçenek sayısını alır.
IsReadOnly { get; } Koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsSynchronized { get; } Eşitlenen nesnenin doğruluğunu döndürür.
Item { get; } Dizine göre seçeneği alır. (2 indexers)
SyncRoot { get; } Koleksiyonun senkronizasyon nesnesi.

yöntemler

İsim Tanım
Add(Option) Koleksiyona öğe ekler, atarNotImplementedException .
Clear() Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır, atarNotImplementedException .
Contains(Option) Koleksiyonda öğe olup olmadığını kontrol eder, atarNotImplementedException .
CopyTo(Option[], int) Seçenekleri diziye kopyalar.
get(int) Dizine göre seçeneği alır.
get(string) Seçenek adına göre koleksiyondan seçeneği alır.
GetEnumerator() Koleksiyondaki seçenekler için numaralandırıcıyı döndürür.
Remove(Option) Öğeyi koleksiyondan kaldırır, atarNotImplementedException .

Ayrıca bakınız