Contains

OptionCollection.Contains method

Koleksiyonda öğe olup olmadığını kontrol eder, atarNotImplementedException .

public bool Contains(Option item)
Parametre Tip Tanım
item Option Bulunacak operatör öğesi.

Geri dönüş değeri

atarNotImplementedException

Ayrıca bakınız