CopyTo

OptionCollection.CopyTo method

Seçenekleri diziye kopyalar.

public void CopyTo(Option[] array, int index)
Parametre Tip Tanım
array Option[] Seçeneklerin kopyalanacağı dizi.
index Int32 Dizideki başlangıç dizini.

Ayrıca bakınız