Count

OptionCollection.Count property

Seçenek sayısını alır.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız