get

get(int)

Dizine göre seçeneği alır.

public Option get(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Seçenek indeksi. Dizin [1..n] aralığında olmalıdır, burada n seçenek sayısıdır.

Geri dönüş değeri

Geri alınan seçenek.

Ayrıca bakınız


get(string)

Seçenek adına göre koleksiyondan seçeneği alır.

public Option get(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Seçenek adı.

Geri dönüş değeri

Geri alınan seçenek.

Ayrıca bakınız