IsReadOnly

OptionCollection.IsReadOnly property

Koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public bool IsReadOnly { get; }

Ayrıca bakınız