Item

OptionCollection indexer (1 of 2)

Dizine göre seçeneği alır.

public Option this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Seçeneğin indeksi.

Geri dönüş değeri

Belirtilen dizindeki seçenek.

Ayrıca bakınız


OptionCollection indexer (2 of 2)

Adına göre seçeneği alır.

public Option this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Seçeneğin adı.

Geri dönüş değeri

Bulunan seçenek.

Ayrıca bakınız