Remove

OptionCollection.Remove method

Öğeyi koleksiyondan kaldırır, atarNotImplementedException .

public bool Remove(Option item)
Parametre Tip Tanım
item Option Kaldırılacak operatör öğesi.

Geri dönüş değeri

atarNotImplementedException

Ayrıca bakınız