PKCS7

PKCS7 class

Internet RFC 2315, PKCS #7’deki PKCS#7 belirtimine uyan PKCS#7 nesnesini temsil eder: Şifreli İleti Sözdizimi, Sürüm 1.5. Belgenin bayt aralığının SHA1 özeti, PKCS#7 SignedData alanında kapsüllenir .

public sealed class PKCS7 : Signature

yapıcılar

İsimTanım
PKCS7()Yeni örneğini başlatırPKCS7 sınıf.
PKCS7(Stream, string)Yeni örneğini başlatırPKCS7 sınıf.
PKCS7(string, string)Yeni örneğini başlatırPKCS7 sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Authority { get; set; }Belgeyi imzalayan kişi veya yetkilinin adı.
ByteRange { get; }Özet hesaplaması için tam bayt aralığını tanımlaması gereken bir tam sayı çiftleri dizisi (başlangıç bayt ofseti, bayt cinsinden uzunluk) .
ContactInfo { get; set; }Bir alıcının imzayı doğrulamak için imzalayanla iletişim kurmasını sağlamak için imzalayan tarafından sağlanan bilgiler, örneğin bir telefon numarası.
CustomAppearance { get; set; }Özel görünümü alır/ayarlar.
Date { get; set; }İmzalama zamanı.
Location { get; set; }İmzalamanın CPU ana bilgisayar adı veya fiziksel konumu.
OcspSettings { get; set; }ocsp ayarlarını alır/ayarlar.
Reason { get; set; }İmzalamanın nedeni, örneğin (Kabul ediyorum…).
ShowProperties { get; set; }İmza özelliklerini göstermeye/gizlemeye zorla. ShowProperties’in doğru olması durumunda, imza alanının önceden tanımlanmış bir görünüm biçimi vardır (temsil edilecek dizeler): ——————— ———————- {sertifika konusu} tarafından dijital olarak imzalandı Tarih: {signature.Date} Neden: {signature.Reason} Konum: { imza.Konum} ——————————————- burada {X}, X değeri için yer tutucudur. Ayrıca imzanın resmi olabilir, bu durumda listelenen dizeler resmin üzerine yerleştirilir. ShowProperties varsayılan olarak true’dur.
TimestampSettings { get; set; }Zaman damgası ayarlarını alır/ayarlar.
UseLtv { get; set; }ltv doğrulama bayrağını alır/ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
Verify()Bu imzayla ilgili belgeyi doğrulayın ve belge geçerliyse veya yanlışsa true değerini döndürün.

Ayrıca bakınız