PKCS7Detached

PKCS7Detached class

Internet RFC 2315, PKCS #7’deki PKCS#7 belirtimine uyan PKCS#7 nesnesini temsil eder: Şifreli İleti Sözdizimi, Sürüm 1.5. Belgenin bayt aralığı üzerindeki orijinal imzalı ileti özeti, normal PKCS# olarak dahil edilir 7 SignedData alanı. PKCS#7 SignedData alanında hiçbir veri kapsüllenmez.

public sealed class PKCS7Detached : Signature

yapıcılar

İsim Tanım
PKCS7Detached() Yeni örneğini başlatırPKCS7Detached sınıf.
PKCS7Detached(Stream) Yeni örneğini başlatırPKCS7Detached sınıf.
PKCS7Detached(Stream, string) Yeni örneğini başlatırPKCS7Detached sınıf.
PKCS7Detached(string, string) Yeni örneğini başlatırPKCS7Detached sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Authority { get; set; } Belgeyi imzalayan kişi veya yetkilinin adı.
ByteRange { get; } Özet hesaplaması için tam bayt aralığını tanımlaması gereken bir tam sayı çiftleri dizisi (başlangıç bayt ofseti, bayt cinsinden uzunluk) .
ContactInfo { get; set; } Bir alıcının imzayı doğrulamak için imzalayanla iletişim kurmasını sağlamak için imzalayan tarafından sağlanan bilgiler, örneğin bir telefon numarası.
CustomAppearance { get; set; } Özel görünümü alır/ayarlar.
Date { get; set; } İmzalama zamanı.
Location { get; set; } İmzalamanın CPU ana bilgisayar adı veya fiziksel konumu.
OcspSettings { get; set; } ocsp ayarlarını alır/ayarlar.
Reason { get; set; } İmzalamanın nedeni, örneğin (Kabul ediyorum…).
ShowProperties { get; set; } İmza özelliklerini göstermeye/gizlemeye zorla. ShowProperties’in doğru olması durumunda, imza alanının önceden tanımlanmış bir görünüm biçimi vardır (temsil edilecek dizeler): ——————— ———————- {sertifika konusu} tarafından dijital olarak imzalandı Tarih: {signature.Date} Neden: {signature.Reason} Konum: { imza.Konum} ——————————————- burada {X}, X değeri için yer tutucudur. Ayrıca imzanın resmi olabilir, bu durumda listelenen dizeler resmin üzerine yerleştirilir. ShowProperties varsayılan olarak true’dur.
TimestampSettings { get; set; } Zaman damgası ayarlarını alır/ayarlar.
UseLtv { get; set; } ltv doğrulama bayrağını alır/ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
Verify() Bu imzayla ilgili belgeyi doğrulayın ve belge geçerliyse veya yanlışsa true değerini döndürün.

Ayrıca bakınız