ScalingMode

ScalingMode enumeration

Kullanılacak ölçeklendirme türü.

public enum ScalingMode

değerler

İsim Değer Tanım
Proportional 0 Simgenin orijinal en boy oranını korurken, simgeyi açıklama dikdörtgeninin genişliğine veya yüksekliğine uyacak şekilde ölçekleyin.
Anamorphic 1 Simgeyi, açıklama dikdörtgenini tam olarak dolduracak şekilde ölçeklendirin.

Ayrıca bakınız