ScalingMode

ScalingMode enumeration

Kullanılacak ölçeklendirme türü.

public enum ScalingMode

değerler

İsimDeğerTanım
Proportional0Simgenin orijinal en boy oranını korurken, simgeyi açıklama dikdörtgeninin genişliğine veya yüksekliğine uyacak şekilde ölçekleyin.
Anamorphic1Simgeyi, açıklama dikdörtgenini tam olarak dolduracak şekilde ölçeklendirin.

Ayrıca bakınız