ScalingReason

ScalingReason enumeration

Simgenin açıklama dikdörtgeni içinde ölçekleneceği koşullar.

public enum ScalingReason

değerler

İsim Değer Tanım
Always 0 Her zaman ölçeklendir.
IconIsBigger 1 BScale, yalnızca simge açıklama dikdörtgeninden daha büyük olduğunda.
IconIsSmaller 2 Yalnızca simge açıklama dikdörtgeninden daha küçük olduğunda ölçeklendirin.
Never 3 Asla ölçeklendirme.

Ayrıca bakınız