ScalingReason

ScalingReason enumeration

Simgenin açıklama dikdörtgeni içinde ölçekleneceği koşullar.

public enum ScalingReason

değerler

İsimDeğerTanım
Always0Her zaman ölçeklendir.
IconIsBigger1BScale, yalnızca simge açıklama dikdörtgeninden daha büyük olduğunda.
IconIsSmaller2Yalnızca simge açıklama dikdörtgeninden daha küçük olduğunda ölçeklendirin.
Never3Asla ölçeklendirme.

Ayrıca bakınız