Signature

Signature()

Yeni örneğini başlatırSignature sınıf.

public Signature()

Ayrıca bakınız


Signature(string, string)

Yeni örneğini başlatırSignature sınıf.

public Signature(string pfx, string password)
Parametre Tip Tanım
pfx String İmzalama sertifikası içeren Pfx dosyası.
password String Sertifikadaki özel anahtara erişim sağlamak için parola.

Ayrıca bakınız


Signature(Stream, string)

Yeni örneğini başlatırSignature sınıf.

public Signature(Stream pfx, string password)
Parametre Tip Tanım
pfx Stream pfx. olarak düzenlenmiş sertifika verileriyle akış
password String Sertifikadaki özel anahtara erişim sağlamak için parola.

Ayrıca bakınız