Verify

Signature.Verify method

Bu imzayla ilgili belgeyi doğrulayın ve belge geçerliyse veya yanlışsa true değerini döndürün.

public bool Verify()

Geri dönüş değeri

belge geçerliyse true .

Ayrıca bakınız