SignatureCustomAppearance

SignatureCustomAppearance class

İmza özel görünüm nesnesini temsil eden soyut bir sınıf.

public sealed class SignatureCustomAppearance

yapıcılar

İsimTanım
SignatureCustomAppearance()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BackgroundColor { get; set; }Arka plan rengini alır/ayarlar. Varsayılan değer: Transparent.
ContactInfoLabel { get; set; }Kişi bilgisi etiketini alır/ayarlar. Varsayılan değer: “İletişim”.
Culture { get; set; }Kültür bilgisi değerini alır/ayarlar. Varsayılan değer: InvariantCulture.
DateSignedAtLabel { get; set; }Tarih imzalı etiketi alır/ayarlar. Varsayılan değer: “Tarih”.
DateTimeFormat { get; set; }Tarih saat biçimini alır/ayarlar. Varsayılan değer: “yyyy.MM.dd SS:dd:ss”.
DateTimeLocalFormat { get; set; }Tarih saat yerel biçimini alır/ayarlar. Varsayılan değer: “yyyy.MM.dd SS:dd:ss zzz”.
DigitalSignedLabel { get; set; }Dijital imzalı etiketi alır/ayarlar. Varsayılan değer: “Dijital olarak imzalayan”.
FontFamilyName { get; set; }Yazı tipi aile adını alır/ayarlar. Belgede mevcut olmalıdır. Varsayılan değer: Arial.
FontSize { get; set; }Yazı tipi boyutunu alır/ayarlar. Varsayılan değer: 10.
ForegroundColor { get; set; }Ön plan rengini alır/ayarlar (metnin rengi). Varsayılan değer: Blue.
LocationLabel { get; set; }Konum etiketini alır/ayarlar. Varsayılan değer: “Konum”.
ReasonLabel { get; set; }Neden etiketini alır/ayarlar. Varsayılan değer: “Neden”.
Rotation { get; set; }İmza dönüşünü alır veya ayarlar.
ShowContactInfo { get; set; }Kişi bilgilerinin görünürlüğünü alır/ayarlar. Varsayılan değer: true.
ShowLocation { get; set; }Konum görünürlüğünü alır/ayarlar. Varsayılan değer: true.
ShowReason { get; set; }Neden görünürlüğünü alır/ayarlar. Varsayılan değer: true.

Ayrıca bakınız