Sign

Sign(Signature, Stream, string)

Bu imza alanını kullanarak belgeyi imzalar.

public void Sign(Signature signature, Stream pfx, string pass)
Parametre Tip Tanım
signature Signature İmza nesnesi, bkz.PKCS1 ,PKCS7 ,PKCS7Detached .
pfx Stream Sertifikalı akış.
pass String içinde özel erişim için parolapfx .

Ayrıca bakınız


Sign(Signature)

Bu imza alanını kullanarak belgeyi imzalayın.

public void Sign(Signature signature)
Parametre Tip Tanım
signature Signature İmza nesnesi, bkz.PKCS1 ,PKCS7 vePKCS7Detached.

Ayrıca bakınız