AddBarcode

TextBoxField.AddBarcode method

Alana barkod 128 ekler. Alan değeri kodun üzerine değiştirilecek ve alan salt okunur hale gelecek.

public void AddBarcode(string code)
Parametre Tip Tanım
code String 128. barkodu oluşturulacak metin

Ayrıca bakınız