ForceCombs

TextBoxField.ForceCombs property

Alanın aralıklı konumlara bölündüğünü belirten bayrağı alır veya ayarlar.

public bool ForceCombs { get; set; }

Ayrıca bakınız