MaxLen

TextBoxField.MaxLen property

Alandaki maksimum metin uzunluğunu alır veya ayarlar.

public int MaxLen { get; set; }

Ayrıca bakınız