SpellCheck

TextBoxField.SpellCheck property

Alan için yazım denetimi bayrağını alır veya ayarlar. True alanında yazım denetimi yapılacaksa.

public bool SpellCheck { get; set; }

Ayrıca bakınız