Value

TextBoxField.Value property

Alanın değerini alır veya ayarlar.

public override string Value { get; set; }

Ayrıca bakınız