XFA

XFA class

XML Formları Mimarisi (XFA) ile ilgili XML formunu temsil eder.

public sealed class XFA

Özellikleri

İsim Tanım
Config { get; } Bir XFA formunun XFA Yapılandırma bileşeni.
Datasets { get; } Bir XFA formunun XFA Veri Kümeleri bileşeni.
FieldNames { get; } Form şablonundaki alan adlarının listesi.
Form { get; } XFA Formu Bir XFA formunun bileşeni.
Item { get; set; } Göre küme veri düğümü değerini alırpath .
NamespaceManager { get; } XFA formunun ad alanını alır. Aşağıdaki ad adları tanımlanmıştır: form verileri için “veri” ve form şablonu için “tpl”.
Template { get; } Bir XFA formunun XFA Şablonu bileşeni.
XDP { get; } XML Veri Paketi (çevreleyen bir XML kapsayıcı içindeki tüm XFA form bileşenleri).

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldTemplate(string) XFA alan şablonunun XML düğümünü döndürür.
GetFieldTemplates() XFA formundaki tüm alan şablonlarının listesini döndürür.
SetFieldImage(string, Stream) XFA alanı için görüntüyü ayarlar.

Ayrıca bakınız