Datasets

XFA.Datasets property

Bir XFA formunun XFA Veri Kümeleri bileşeni.

public XmlNode Datasets { get; }

Ayrıca bakınız