FieldNames

XFA.FieldNames property

Form şablonundaki alan adlarının listesi.

public string[] FieldNames { get; }

Ayrıca bakınız