GetFieldTemplate

XFA.GetFieldTemplate method

XFA alan şablonunun XML düğümünü döndürür.

public XmlNode GetFieldTemplate(string fieldName)
Parametre Tip Tanım
fieldName String Şablonun bulunması gereken alanın yolu.

Geri dönüş değeri

Alan şablonuna sahip XL düğümü.

Ayrıca bakınız