GetFieldTemplates

XFA.GetFieldTemplates method

XFA formundaki tüm alan şablonlarının listesini döndürür.

public XmlNodeList GetFieldTemplates()

Geri dönüş değeri

Alan şablonlarının listesi.

Ayrıca bakınız