Item

XFA indexer

Göre küme veri düğümü değerini alırpath .

public string this[string path] { get; set; }
ParametreTanım
pathVeri düğümü yolu, ör. form1[0].Subform1[0].Subform2[0].Subform3[0].TextField[0]. Veriler her düğümün yalnızca tek bir oluşumunu içerse bile dizinleri eklediğinizden emin olun, yani node1.node2… yerine node1[0].node2[0]… yazın

Geri dönüş değeri

Veri düğümü değeri.

Ayrıca bakınız