NamespaceManager

XFA.NamespaceManager property

XFA formunun ad alanını alır. Aşağıdaki ad adları tanımlanmıştır: form verileri için “veri” ve form şablonu için “tpl”.

public XmlNamespaceManager NamespaceManager { get; }

Ayrıca bakınız