SetFieldImage

XFA.SetFieldImage method

XFA alanı için görüntüyü ayarlar.

public void SetFieldImage(string fieldName, Stream image)
Parametre Tip Tanım
fieldName String Alanın adı.
image Stream Görüntü içeren akış.

Ayrıca bakınız