Template

XFA.Template property

Bir XFA formunun XFA Şablonu bileşeni.

public XmlNode Template { get; }

Ayrıca bakınız