XDP

XFA.XDP property

XML Veri Paketi (çevreleyen bir XML kapsayıcı içindeki tüm XFA form bileşenleri).

public XmlDocument XDP { get; }

Ayrıca bakınız