Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators

bu Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators ad alanı, GroupProcessor sınıflarının örneklerini oluşturmak için kullanılan sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
PdfTypeObjectCreator IPdfTypeExtractor nesnesinin yaratıcısını temsil eder.