Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators

bu Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators ad alanı, GroupProcessor sınıflarının örneklerini oluşturmak için kullanılan sınıfları sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
PdfTypeObjectCreatorIPdfTypeExtractor nesnesinin yaratıcısını temsil eder.