PdfTypeObjectCreator

PdfTypeObjectCreator class

IPdfTypeExtractor nesnesinin yaratıcısını temsil eder.

public class PdfTypeObjectCreator

yapıcılar

İsim Tanım
PdfTypeObjectCreator() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
CreateExtractor(Stream, int, bool) IPdfTypeExtractor nesnesi oluşturur.
CreateExtractor(string, int, bool) IPdfTypeExtractor nesnesi oluşturur.
CreateExtractor(Stream, string, int, bool) IPdfTypeExtractor nesnesi oluşturur.
CreateExtractor(string, string, int, bool) IPdfTypeExtractor nesnesi oluşturur.

Ayrıca bakınız