Aspose.Pdf.GroupProcessor

bu Aspose.Pdf.GroupProcessor ad alanı, metin ve yazı tiplerini çalıştırmak için kullanılan sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ExtractorFactory IPdfTypeExtractor nesneleri oluşturmak için fabrikayı temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDocumentPageTextExtractor Belge sayfası metin çıkarıcı için arayüz.
IDocumentTextExtractor Belge metni çıkarıcı için arayüz.
IPdfTypeExtractor Çıkarıcı ile etkileşim için arabirimi temsil eder.