Pdf

ExtractorFactory.Pdf field

IPdfTypeExtractor nesnesinin yaratıcısını içerir.

public static PdfTypeObjectCreator Pdf;

Ayrıca bakınız