IDocumentPageTextExtractor

IDocumentPageTextExtractor interface

Belge sayfası metin çıkarıcı için arayüz.

public interface IDocumentPageTextExtractor

Özellikleri

İsim Tanım
PageCount { get; } Sayfa sayısını döndürür.

yöntemler

İsim Tanım
ExtractPageText(int) Sayfa metni ayıklandı.

Ayrıca bakınız