IDocumentTextExtractor

IDocumentTextExtractor interface

Belge metni çıkarıcı için arayüz.

public interface IDocumentTextExtractor

yöntemler

İsim Tanım
ExtractAllText() Ayıklanan metin değerleri koleksiyonunu döndürür.

Ayrıca bakınız