IPdfTypeExtractor

IPdfTypeExtractor interface

Çıkarıcı ile etkileşim için arabirimi temsil eder.

public interface IPdfTypeExtractor : IDisposable, IDocumentPageTextExtractor, IDocumentTextExtractor

Özellikleri

İsim Tanım
IsFastExtractionUsed { get; } Hızlı çıkarma mekanizması kullanılıyorsa döner.
PageCount { get; } Sayfa sayısını döndürür.
Version { get; } Sürümü döndürür.

yöntemler

İsim Tanım
Dispose() Atın.
ExtractAllText() Ayıklanan metin değerleri koleksiyonunu döndürür.
ExtractPageText(int) Sayfa metnini döndürür.

Ayrıca bakınız