ElementList

ElementList class

Sıralı bir öğe koleksiyonunu temsil eder.

public abstract class ElementList : IEnumerable<Element>

Özellikleri

İsim Tanım
abstract Count { get; } ElementList. içindeki öğelerin sayısını alır
virtual ElementOf { get; } Verilen dizindeki bir öğeyi alır.

yöntemler

İsim Tanım
abstract GetEnumerator() Öğe koleksiyonu boyunca yinelenen bir numaralandırıcı alır.
abstract Item(int) Verilen dizindeki bir öğeyi alır.

Ayrıca bakınız