SetImage

SetImage(string, double)

Görüntüyü geçerli çizim öğesine ekler.

public virtual void SetImage(string imageSrc, double imageResolution = 300m)
Parametre Tip Tanım
imageSrc String Görüntü kaynağı.
imageResolution Double (İsteğe bağlı) Görüntü Çözünürlüğü. Varsayılan: 300 DPI.

Ayrıca bakınız


SetImage(string, double, double)

Görüntüyü geçerli çizim öğesine ekler.

public virtual void SetImage(string imageSrc, double imageWidth, double imageHeight)
Parametre Tip Tanım
imageSrc String Görüntü kaynağı.
imageWidth Double Resim Genişliği.
imageHeight Double Görüntü yüksekliği.

Ayrıca bakınız