OBJRElement

OBJRElement class

Mantıksal yapıdaki nesne referans varlığını temsil eder.

public sealed class OBJRElement : Element

Özellikleri

İsim Tanım
ChildElements { get; } Alt öğelerin koleksiyonunu alırElement nesneler.
ParentElement { get; } Üst öğeyi alın.

yöntemler

İsim Tanım
AppendChild(Element) EkleElement çocuk koleksiyonuna.
FindElements<T>(bool) Belirli bir türdeki Öğeleri Bul
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız