StructureAttribute

StructureAttribute class

Yapı öğesinin özniteliğini temsil eder.

public class StructureAttribute

yapıcılar

İsim Tanım
StructureAttribute(AttributeKey) StructureAttribute’ın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
IsInitializedValue { get; } Yapı öznitelik değerinin durumunu alır. Değer ayarlanmışsa doğrudur.
Key { get; } Özellik anahtarını alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetArrayNumberValue() Değer Numarası Dizisini Alır.
GetArrayValue() Değer Adı Dizisini Alır.
GetNameValue() Değer Adını Alır.
GetNumberValue() Değer Numarasını Alır.
GetStringValue() Değer Dizesini Alır.
SetArrayNumberValue(double?[])
SetArrayValue(AttributeName[]) Değer Adı Dizisini ayarlar.
SetColorValue(Color) Değer Rengini ayarlar.
SetNameValue(AttributeName) Değer Adını ayarlar.
SetNumberValue(double) Değer Numarasını ayarlar.
SetRectangleValue(Rectangle) Değer Dikdörtgenini ayarlar.
SetStringValue(string) Değer Dizesini ayarlar.

Ayrıca bakınız