StructureAttributeCollection

StructureAttributeCollection class

Yapı öğelerinin özniteliklerinin koleksiyonunu temsil eder.

public class StructureAttributeCollection

yöntemler

İsim Tanım
CreateAttributes(AttributeOwnerStandard) Oluştur ve geri dönStructureAttributes standart öznitelik sahibine göre yapı öğesinin sayısı.
GetAttributes(AttributeOwnerStandard) DönüşStructureAttributes standart öznitelik sahibine göre yapı öğesinin sayısı.

Ayrıca bakınız