AlternativeText

StructureElement.AlternativeText property

Yapı öğesi için alternatif metni alır veya ayarlar.

public string AlternativeText { get; set; }

Mülk değeri

Yapı öğesinin alternatif metni.

Ayrıca bakınız