ID

StructureElement.ID property

Yapı elemanının kimliğini alır.

public string ID { get; }

Mülk değeri

yapı öğesinin kimliği.

Ayrıca bakınız