Language

StructureElement.Language property

Yapı elemanının dilini alır veya ayarlar.

public string Language { get; set; }

Mülk değeri

Yapı öğesinin dili.

Ayrıca bakınız