StructureType

StructureElement.StructureType property

Yapı elemanının türünü alır.

public StructureTypeStandard StructureType { get; }

Mülk değeri

StructureTypeStandard yapı öğesinin nesnesi.

Ayrıca bakınız