Title

StructureElement.Title property

Yapı elemanının başlığını alır veya ayarlar.

public string Title { get; set; }

Mülk değeri

Yapı öğesinin başlığı.

Ayrıca bakınız